(1)
Gałązka, M. Znaczenie „procesu lekarzy” Przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym Nr 1 W Norymberdze Dla Prawnokarnej Oceny eksperymentów Badawczych. sp 2020, 147-174.