(1)
Dębiński, A. Ex Corde Ecclesiae. O Naturze I Misji Uniwersytetu Katolickiego. sp 2020, 103-127.