(1)
Górka, H. Wizyta Studyjna W Stałym Przedstawicielstwie RP W Strasburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka I Instytucjach Rady Europy, Strasburg, 23-27 Kwietnia 2019 R. sp 2019, 365-366.