(1)
Kubasik, K. A. Czy Zakresem Zastosowania Art. 15 § 1 Kodeksu spółek Handlowych objęte Są Umowy ustanawiające Zabezpieczenia Hipoteczne Na nieruchomościach spółek. Uwagi Na Tle Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 7 Marca 2017 R. sp 2021, 235-248.