(1)
Szwed, A.; Słotwińska, K. Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa I Jej współczesne Aspekty" Warszawa, 10–11 Października 2019 R. sp 2020, 435-441.