Konarski, M. J. (2021). Rekwizycje na ziemiach polskich w latach 1919–1920 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego. Studia Prawnicze KUL, (2), 81–101. https://doi.org/10.31743/sp.10624