Stawecki, M. (2021). Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Studia Prawnicze KUL, (2), 199–215. https://doi.org/10.31743/sp.11276