Cała-Wacinkiewicz, E. (2020). „Wpisanie” organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka. Studia Prawnicze KUL, (2), 85–102. https://doi.org/10.31743/sp.11575