Stanisz, K. P. (2020). Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r. Studia Prawnicze KUL, (2), 307–332. https://doi.org/10.31743/sp.11753