Misztal, K. H. (2020). Wspomnienie śp. Dr Kingi Cecylii Stasiak (1981-2019). Studia Prawnicze KUL, (2), 445–448. https://doi.org/10.31743/sp.11877