Bucoń, P. (2020). DIARIUSZ Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2019 r. Studia Prawnicze KUL, (2), 451–455. https://doi.org/10.31743/sp.11905