Szwed, A. M., & Cała-Wacinkiewicz, E. (2022). Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe. Studia Prawnicze KUL, (1), 111–124. https://doi.org/10.31743/sp.13164