Barczak, A., & Ogonowska, A. (2018). Dynamika prawa ochrony środowiska a jego wykładnia - uwagi na tle przepisów U.C.P.G. Studia Prawnicze KUL, (2), 7–25. https://doi.org/10.31743/sp.4540