Węglińska, J. (2018). Państwo – Społeczeństwo – Kultura: formalne i nieformalne źródła prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Lublin. 23-26 września 2018 r. Studia Prawnicze KUL, (4), 263–266. https://doi.org/10.31743/sp.4750