Kocot, J. (2016). Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim. Studia Prawnicze KUL, (2), 141–166. https://doi.org/10.31743/sp.5044