Woch, K. (2020). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19. Studia Prawnicze KUL, (2), 403–415. https://doi.org/10.31743/sp.5279