Barczak, A. (2020). Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Studia Prawnicze KUL, (3), 29–44. https://doi.org/10.31743/sp.5450