Gałązka, M. (2020). Znaczenie „procesu lekarzy” przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym nr 1 w Norymberdze dla prawnokarnej oceny eksperymentów badawczych. Studia Prawnicze KUL, (2), 147–174. https://doi.org/10.31743/sp.5707