Dębiński, A. (2020). Ex Corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego. Studia Prawnicze KUL, (2), 103–127. https://doi.org/10.31743/sp.5805