Bar, o. W. (2020). Ekobójstwo i grzech ekologiczny: dwa terminy – dwa porządki – wspólna sprawa. Studia Prawnicze KUL, (2), 33–57. https://doi.org/10.31743/sp.5808