Górka, H. (2019). Wizyta studyjna w Stałym Przedstawicielstwie RP w Strasburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka i instytucjach Rady Europy, Strasburg, 23-27 kwietnia 2019 r. Studia Prawnicze KUL, (2), 365–366. https://doi.org/10.31743/sp.5862