Kowalewska, E. (2020). Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi. Studia Prawnicze KUL, (3), 213–235. https://doi.org/10.31743/sp.6208