Kubasik, K. A. (2021). Czy zakresem zastosowania art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych objęte są umowy ustanawiające zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach spółek. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r. Studia Prawnicze KUL, (3), 235–248. https://doi.org/10.31743/sp.9596