Szwed, A., & Słotwińska, K. (2020). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty" Warszawa, 10–11 października 2019 r. Studia Prawnicze KUL, (2), 435–441. https://doi.org/10.31743/sp.9688