BUCOŃ, P. DIARIUSZ Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2019 r. Studia Prawnicze KUL, [S. l.], n. 2, p. 451–455, 2020. DOI: 10.31743/sp.11905. Disponível em: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/11905. Acesso em: 25 sty. 2022.