SZWED, A. M.; CAŁA-WACINKIEWICZ, E. Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe. Studia Prawnicze KUL, [S. l.], n. 1, p. 111–124, 2022. DOI: 10.31743/sp.13164. Disponível em: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/13164. Acesso em: 27 wrz. 2023.