Wiewiorowski, Jacek. 2019. „Christian Influence on the Roman Calendar. Comments in the Margins of C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)1/ Wpływ chrześciaństwa Na Kalendarz Rzymski. Uwagi Na Marginesie C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)”. Studia Prawnicze KUL, nr 4 (grudzień):213-33. https://doi.org/10.31743/sp.10615.