Konarski, Marcin Jerzy. 2021. „Rekwizycje Na Ziemiach Polskich W Latach 1919–1920 W świetle Ustawodawstwa I Orzecznictwa sądowego”. Studia Prawnicze KUL, nr 2 (lipiec):81-101. https://doi.org/10.31743/sp.10624.