Cała-Wacinkiewicz, Ewelina. 2020. „«Wpisanie» organów rozstrzygających Z Zakresu międzynarodowego Prawa Praw człowieka W System Prawa międzynarodowego – rozważania W kontekście Humanizacji Prawa międzynarodowego I Internacjonalizacji Praw człowieka”. Studia Prawnicze KUL, nr 2 (grudzień):85-102. https://doi.org/10.31743/sp.11575.