Stanisz, Ks. Piotr. 2020. „Proces Realizacji Reformy włoskiego Systemu Utrzymania duchowieństwa Zgodnie Z Konkordatem Z 1984 R”. Studia Prawnicze KUL, nr 2 (grudzień):307-32. https://doi.org/10.31743/sp.11753.