Szwed, Agata Małgorzata, i Ewelina Cała-Wacinkiewicz. 2022. „Prawa Dzieci Do wyrażania własnych poglądów a Prawa rodziców Do Wychowywania Dzieci Zgodnie Z własnymi Przekonaniami – Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe”. Studia Prawnicze KUL, nr 1 (marzec):111-24. https://doi.org/10.31743/sp.13164.