Dębiński, Antoni. 2020. „Ex Corde Ecclesiae. O Naturze I Misji Uniwersytetu Katolickiego”. Studia Prawnicze KUL, nr 2 (grudzień):103-27. https://doi.org/10.31743/sp.5805.