Kowalewska, Ewa. 2020. „Zasady I Zakres Wykonywania Przez Narodowy Bank Polski Nadzoru Nad Systemami płatniczymi”. Studia Prawnicze KUL, nr 3 (wrzesień):213-35. https://doi.org/10.31743/sp.6208.