Wiewiorowski, J. (2019) „Christian Influence on the Roman Calendar. Comments in the Margins of C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)1/ Wpływ chrześciaństwa na kalendarz rzymski. Uwagi na marginesie C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)”, Studia Prawnicze KUL, (4), s. 213–233. doi: 10.31743/sp.10615.