Konarski, M. J. (2021) „Rekwizycje na ziemiach polskich w latach 1919–1920 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 81–101. doi: 10.31743/sp.10624.