Stawecki, M. (2021) „Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 199–215. doi: 10.31743/sp.11276.