Stanisz, K. P. (2020) „Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r”., Studia Prawnicze KUL, (2), s. 307–332. doi: 10.31743/sp.11753.