Bucoń, P. (2020) „ Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2019 r”., Studia Prawnicze KUL, (2), s. 451–455. doi: 10.31743/sp.11905.