Szwed, A. M. i Cała-Wacinkiewicz, E. (2022) „Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe”, Studia Prawnicze KUL, (1), s. 111–124. doi: 10.31743/sp.13164.