Kocot, J. (2016) „Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 141–166. doi: 10.31743/sp.5044.