Woch, K. (2020) „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 403–415. doi: 10.31743/sp.5279.