Barczak, A. (2020) „Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”, Studia Prawnicze KUL, (3), s. 29–44. doi: 10.31743/sp.5450.