Gałązka, M. (2020) „Znaczenie «procesu lekarzy» przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym nr 1 w Norymberdze dla prawnokarnej oceny eksperymentów badawczych”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 147–174. doi: 10.31743/sp.5707.