Dębiński, A. (2020) „Ex Corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 103–127. doi: 10.31743/sp.5805.