Bar, o. W. (2020) „Ekobójstwo i grzech ekologiczny: dwa terminy – dwa porządki – wspólna sprawa”, Studia Prawnicze KUL, (2), s. 33–57. doi: 10.31743/sp.5808.