Kowalewska, E. (2020) „Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi”, Studia Prawnicze KUL, (3), s. 213–235. doi: 10.31743/sp.6208.