Kubasik, K. A. (2021) „ Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r”., Studia Prawnicze KUL, (3), s. 235–248. doi: 10.31743/sp.9596.