[1]
E. Cała-Wacinkiewicz, „«Wpisanie» organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka”, sp, nr 2, s. 85–102, grudz. 2020.