[1]
K. P. Stanisz, „Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r”., sp, nr 2, s. 307–332, grudz. 2020.