[1]
P. Bucoń, „ Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2019 r”., sp, nr 2, s. 451–455, grudz. 2020.